4 Comments »

“Als je alleen een hamer hebt, ziet alles eruit als een spijker” - Abraham Maslow

Is het de onvolwassenheid van het vakgebied, of toch een soort beroepsdeformatie? Hoe dan ook: het behoort tot de folklore van BI-land dat inhoudelijke discussies gemakkelijk uitdraaien op een jacht op de technisch-inhoudelijke “single version of the truth”. Voor- en tegenstanders (more…)

15 Comments »

In eerdere blogposts en artikelen ben ik uitgebreid ingegaan op de voordelen van next generation enterprise datawarehousing in het algemeen, en van Data Vault als methodiek/enabler voor het next generation EDW in het bijzonder. Next gen EDW is echter geen haarlemmerolie: hoewel het een bepaalde set problemen oplost, introduceert het zelf ook weer nieuwe vraagstukken, die in een traditionele omgeving niet aan de orde zouden zijn.
Eén daarvan is de vraag welke view op het bronsysteem de basis is voor het datawarehouse-datamodel. (more…)

4 Comments »

In BI-land woedt, naar aanleiding van een onderzoek van Passionned, al een paar weken een debat over het al dan niet ontbreken van ROI van business intelligence. Daarbij zijn al veel goede argumenten de revue gepasseerd, maar (more…)

17 Comments »

In juni van dit jaar publiceerde DB/M een artikel van Karien Verhagen en Bart Vrijkorte, waarin Data Vault als techniek voor het modelleren van centrale datawarehouses wordt vergeleken met “relationele” (bedoeld wordt: 3NF) modellering. Naast voordelen benoemen de auteurs ook enkele bezwaren van de methodiek.

De opgeworpen bezwaren snijden echter naar mijn mening geen hout in een datawarehouse-context. Om een modellering voor datawarehouses te beoordelen, zul je daar op z’n minst met een datawarehouse-bril naar moeten kijken. Dat lijkt een open deur, maar in dit geval lijken de auteurs eerder een OLTP-bril op te hebben. Het resultaat is een vertekend beeld van de sterktes en zwaktes van Data Vault. (more…)

8 Comments »

De Data Vault-methodiek betekent in een aantal opzichten een radicale breuk met het datawarehouse-verleden. Hoe radicaal, merk je pas goed als je de ideeën eruit begint toe te passen. Dan kom je er ook achter dat je alleen ten volle profijt kunt trekken van dat nieuwe denken, als je je oude ideeën, aannamen en ervaring overboord durft te zetten.
Zo kan een vertrouwd concept als brononafhankelijkheid door een frisse benadering een geheel andere invulling krijgen.
(more…)

3 Comments »

Ongestructureerde gegevens in de informationele omgeving zijn helemaal hip. DB/M wijdde er in maart van dit jaar een themanummer aan, Bill Inmon ruimt er een prominente plaats voor in in zijn DW 2.0, IBM timmert aan de weg met het UIMA-framework , en inmiddels zijn er diverse commerciële producten beschikbaar die zich hierop richten. (more…)

1 Comment »

Het begrip “single version of the truth” heeft zo langzamerhand een bijna onaantastbare status gekregen; van een mogelijke oplossing voor een communicatieprobleem is het uitgegroeid tot een doelstelling in zichzelf. Is dat eigenlijk wel terecht? 4 misverstanden over de single version of the truth op een rijtje.

(more…)

3 Comments »

“90 procent van CIO’s mist real-time bedrijfsinformatie”, kopte Computable eerder deze week. Uit onderzoek van Progress Software blijkt dat “vrijwel alle ict-verantwoordelijken klagen over het gebrek aan actuele bedrijfskritische informatie”. Bedrijven “[...] kunnen hierdoor niet snel genoeg reageren op veranderende marktomstandigheden of regelgeving, zodat ze groeikansen missen.” De uitkomsten van het onderzoek laten op een aantal punten onduidelijkheden bestaan.
(more…)

2 Comments »

Momenteel ben ik betrokken bij een datawarehouseproject waarbij gewerkt wordt volgens de Data Vault methodiek. Hoewel bepaald nog geen gemeengoed in de datawarehouse community, krijgt Data Vault langzamerhand meer bekendheid; zo zijn er inmiddels diverse artikelen over het onderwerp verschenen in DB/M. Belangrijkste bron van informatie zijn de whitepapers van Dan Linstedt, de founding father van Data Vault.

Wat in die publicaties echter onderbelicht blijft, is dat Data Vault veel meer is dan “alleen maar” datamodellering. Het geeft je niet alleen een uitstekend gereedschap in handen om je centrale datawarehouse te modelleren: het is ook een architectonische visie op de rol van het data warehouse in de overall BI-omgeving.

(more…)

No Comments »

Onlangs wierp een collega-architect de vraag op of het Web 2.0-concept “folksonomy” uitkomst zou kunnen bieden bij de vastlegging van business metadata. Tags zijn speciaal ontwikkeld als gereedschap voor het definiëren en categoriseren van begrippen; door functionaliteit voor “tagging” beschikbaar te stellen aan onze eindgebruikers, zijn zij niet meer gebonden aan de naamgeving die wij in de BI-omgeving hanteren (maar die voor hen misschien onvoldoende herkenbaar en bruikbaar is), maar kunnen ze zelf de begrippen benoemen en hernoemen.
Het idee om tagging voor dit doel in te zetten komt ook terug in de BI 2.0-gedachte. Zijn folksonomies bruikbaar in een BI-omgeving?
(more…)